Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní informace

Projekt „Úložiště studentských projektů“ vznikl na Katedře systémové analýzy FIS VŠE. Autorem myšlenky je RNDr. Alexander Galba, který se podílel na kurzu 4SA426 Doc. Ing. Vlasty Střížové, Csc..V rámci tohoto kurzu vzniká množství zajímavých studentských projektů, které byly archivovány neveřejně. Projekt „Úložiště studentských projektů“ je způsob jak studentské projekty archivovat v elektronické podobě s možností jejich dalších využití ve výuce nebo k nekomerčním účelům.

Výstupem projektů je převážně dokument v elektronické podobě, webová prezentace a nebo aplikace. Každý projekt umístěn v úložišti obsahuje informaci o projektu a jeho cílech, formu výstupu a související  soubory nebo odkazy . Pro možnost nekomerčního využití byla zvolena licence Creative Commons, jejíž plné znění je sekci Licence nebo na stránkách Creative Commons

Podmínkou uložení projektu je jeho vznik v rámci výuky na VŠE, zaslání souvisejících souborů a informací o projektu a souhlasu s licencí Creative Commons. Podrobnějsí informace lze získat zasláním dotazu na adresu sprojekty@vse.cz.

„Úložiště studentských projektů“ má za cíl uchovávat v budoucnu studentské projekty vznikající na Fakultě informatiky a statistiky VŠE, popřípadě jiných fakult. Projekt zaké předpokládá možnost strukturovaného vyhledávání projektů podle různých atributů.

Předpokládaným přínosem je přehled o projektech vznikajících v rámci výuky, jejich zviditelnění a možnost případného pokračování v projektech jenž jsou zajímavé.

Pokud jsou výstupy projektů umístěny mimo úložiště, nelze garantovat jejich dosažitelnost.